Aday Calisan İş Başvuru Formu Örneği

 

Fotoğraf

      

Not: Formu eksiksiz doldurmanızı rica ederiz.                                           

   KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı:

Telefon 1 :                  

Doğum Tarihi:

Telefon 2 :

E-posta Adresi :

Ev Adresi :

ÖĞRENİM DURUMU

 

Okul /Üniversite Adı

Bölüm

Mezuniyet derecesi

Mezuniyet yılı

Lise

 

 

 

 

Üniversite 

 

 

 

 

Yüksek Lisans

 

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

 İŞ DENEYİMİ

Kurum/Firma Adı

Başlama/Tarihi

Ayrılma       Tarihi

Ayrılma Nedeni

Pozisyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katılınan Kurslar ve  Meslek İçi Eğitimler

Yıl

Eğitim Süresi

Katıldığınızda   Göreviniz

Eğitim/Belge ismi

 

 

 

 

 

 

 

 

YABANCI DİL BİLGİSİ 

Dil

Okuma

Yazma

Konuşma

Orta

Iyi

Çok iyi

Orta

Iyi

Çok iyi

Orta

Iyi

Çok iyi

İngilizce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer (belirtiniz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERANSLARINIZ (yazılı ya da sözlü referans için kendilerine başvurabileceğimiz, mümkünse   yönetici pozisyonunda bulunan kişileri aşağıda belirtiniz)

Adı Soyadı

İşi/Görevi

Telefon

E-posta (varsa)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

Bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan eder,işe alındığım takdirde ve aksinin ispatlanması halinde iş akdimin ihbarsız ve tazminatsız feshini Kabul ederim.

 

Talep edilen ücret:

Işe Başlayabileceğiniz Tarih:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adı  Soyad     :

Tarih                   :

İmza                  :        


İŞ YERİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

DEĞERLENDİRME NOTU

YÖNETİCİ

Düşünceler

İK

 

BÖLÜM YÖNETİCİSİ

 

GENEL MÜDÜR

 

 

SONUÇ

 

 

 

            

YÖNETİCİ DEĞERLENDİRMESİ

YÖNETİCİ

Durum

Düşünceler

İK

Uygun    Uygun Değil   

 

 

BÖLÜM YÖNETİCİS

Uygun    Uygun Değil   

 

 

GENEL MÜDÜR

Uygun    Uygun Değil   

 

 

 

SONUÇ

 

 

 

 

            

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

We use cookies on our Website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.

OK